Archaeological Education

Heritage Management

The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd

Recording the stone vaulting at Margam Abbey, South Wales.

Gofalu am Henebion

Ydych chi'n diogelu'r gorffennol neu'n adnewyddu adeiladau hanesyddol at y dyfodol, neu wedi gwneud hapddarganfyddiad neu hyd yn oed wedi darganfod safle newydd? Byddai ein staff Rheoli Treftadaeth bob amser yn falch o gynnig cymorth a gwybodaeth.

Ddim yn siŵr beth rydych wedi dod o hyd iddo? I adnabod heneb, byddwn yn gofyn i chi anfon ffotograffau atom fel arfer – weithiau, dyna'r cyfan fydd ei angen arnom i adnabod heneb ond mae'n debygol y bydd angen i ni ymweld â safle os yw'n fwy anarferol neu gymhleth. Pwy ŵyr, mae'n bosibl eich bod chi wedi darganfod rhywbeth arbennig iawn!

O ran cadwraeth, neu os ydych chi'n ystyried adfer heneb, gallwn roi cyngor ac arweiniad ar fframwaith rheoli effeithiol*, ynghyd â gwybodaeth am ddyletswyddau cyfreithiol a statudol.

I gael mwy o wybodaeth am archaeoleg yn y broses gynllunio, ewch i'n tudalennau Cynllunio Archaeolegol

*Yn anffodus, ni all staff yr is-adran Rheoli Treftadaeth lunio cynllun gwaith na rhoi pris ar gyfer mentrau o'r fath.

Os hoffech wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â:

hm@ggat.org.uk

Lawrlwythwch ein Archaeology and Planning leaflet