Archaeological Planning

Archaeological Development Control

A person using the range of facilities provided by the HER

Cofnod Amgylcheddol Hanesyddol

Cofnod Amgylcheddol Hanesyddol (CAH) Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent yw'r gofrestr swyddogol o safleoedd archaeolegol yn Ne Ddwyrain Cymru. Ar hyn o bryd rydym yn cadw tua 25,000 cofnod sydd o ddiddordeb archaeolegol a hanesyddol a hynny yn y deuddeg awdurdod unedol a fanylir amdanynt

Pa wybodaeth y byddaf yn dod o hyd iddi yn y Cofnod?

Mae CAH yn cynnwys cronfa ddata sylfaenol o 25,000 cofnod archaeolegol, yn cynnwys safleoedd archaeolegol, gweddillion claddedig, darganfyddiadau siawns, cloddiadau, ardaloedd tirweddol arwyddocaol, adeiladau a chofadeiliau sy'n sefyll. Mae'r gronfa ddata hon yn cael ei diweddaru'n barhaus ac mae'n rhoi gwybodaeth am bob safle, gan gynnwys y math o safle, cyfeirnod grid, cyfnod, statws swyddogol a chymunedol. Trwy bartneriaeth graidd y Gronfa Ddata Genedlaethol gellir cael defnydd o gofnodion archaeolegol eraill (Cadw, Cofnod Cofadeiliau Cenedlaethol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill). Gellir gweld cyfanswm o fwy na 25,000 cofnod.

Gellir gwneud ymholiadau i'r cofnodion hyn trwy system wybodaeth ddaearyddol a gefnogir gan gasgliad o fwy na 7,000 o ffeiliau papur lle cedwir mwy o wybodaeth fanwl ar safleoedd penodol gan gynnwys adroddiadau cloddio ac asesu, dogfennau, cynlluniau, mapiau a ffotograffau.

Hefyd, mae gennym lyfrgell gyfeirio fechan o ddeunyddiau perthnasol i archaeoleg Morgannwg a Gwent, sydd ar gael i ddefnyddwyr CAH.

Mae'r wybodaeth a gedwir yn y CAH ar gael i bawb sydd â diddordeb, megis ymchwilwyr personol ac academaidd, datblygwyr, grwpiau hanes lleol, myfyrwyr a phlant ysgol. Gellir gweld mwy o fanylion ar ein tudalennau Defnyddio Gwybodaeth.

Hoffech chi gael mwy o wybodaeth?

Lawrlwythwch ein Canllawiau ar gyfer mynediad a ffioedd a'r Ffurflen Boddhad Defnyddwyr

her@ggat.org.uk

Darllenwch yr Darllenwch yr cyn llenwi Ffurflen Ymholi