Archaeological Planning

Archaeological Development Control

A person using the range of facilities provided by the HER

Defnyddio Gwybodaeth

Mae'r wybodaeth a geir yn y cofnod Amgylcheddol Hanesyddol ar gael i bawb sydd â diddordeb mewn archaeoleg yn ne ddwyrain Cymru.

The Trust recieves grants to allow it to provide information free of charge to private or academic researchers and local and national bodies. However, for enquiries of a commercial nature, perhaps related to development or planning matters, a charge is levied to cover the cost of staff time to process the enquiry; this is at a rate of £60 +VAT per hour or part hour. A proirity service is offered subject to staff availability (two working days), for an additional fee of £30 +VAT.

Croesewir ymholiadau naill ai ar y ffôn, trwy lythyr, e bost neu ffacs. Gofynnir i bob ymholydd lanw ffurflen ymholiadau a darllen a derbyn Canllawiau Defnyddio a Thalu ac Amodau Defnyddio sydd gan yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol yng Nghymru. Mae copïo yn amodol ar berchnogaeth hawlfraint ac mewn rhai achosion bydd yn rhaid trafod gyda'r sawl sy'n meddu ar yr hawlfraint cyn y gellir rhyddhau'r deunydd.

Fel arall gellir ymweld â'r CAH yn bersonol, ond gofynnir i chi wneud apwyntiad o flaen llaw. Darperir man gweithio swyddogol i'r cyhoedd gyda defnydd o'r cofnod digidol a mapio ar gael. Bydd staff wrth law i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau ac i chwilio am gofnodion papur.

Oriau agor:

Mae'r CAH ar agor i'r cyhoedd trwy apwyntiad ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30-1.00 a 2.00-4.30. Rydym ar gau ar Wyl y Banc.

Hoffech chi gael mwy o wybodaeth?

Lawrlwythwch ein Canllaw am cyrchiad a chostau and Ffurflen Boddhad Ymholiad

her@ggat.org.uk

Darllenwch yr Darllenwch yr cyn llenwi Ffurflen Ymholi