Archaeological Contracts

Contract Services

Projects

A GGAT Archaeologist excavating a half sectioned pit feature

Ansawdd

Nid yw GGAT wedi'i achredu yn unol ag unrhyw gynllun sicrhau ansawdd cymeradwy (e.e. BS 5750/EN 9002), ond mae ganddo weithdrefnau olrhain mewnol i sicrhau bod canlyniadau prosiectau yn cael eu cyflawni yn ôl gofynion cytûn. Mae Dogfennau Rheoli Cwmni'r Ymddiriedolaeth yn cael eu hategu gan weithdrefnau is-adrannol i sicrhau bod swyddogaethau olrhain ac archwilio yn gallu cael eu cyflawni'n effeithiol. Mae'r rhain yn cynnwys defnyddio ffurflenni i sicrhau bod cyfraniadau at brosiectau (staff, cyllid, adnoddau) a chanlyniadau (adroddiadau, archifau ac ati) yn bodloni briffiau, manylebau a chontractau cytûn. Mae llawlyfrau technegol ysgrifenedig yn rhoi arweiniad ar dasgau i staff.

Mae gan GGAT yswiriant llawn ar gyfer pob math o waith archaeolegol ac mae ganddo yswiriant Indemniad Proffesiynol ac Atebolrwydd Cyhoeddus sylweddol. Gallwn ddarparu manylion os gofynnir amdanynt.

projects@ggat.org.uk

Make an enquiry