Archaeological Education

Archaeology for All

The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd

A group of GGAT volunteers of various ages sorting and recording pottery

Gwirfoddoli

Hoffech chi gymryd rhan yng ngwaith Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn cloddiadau a gweithio yn yr awyr agored neu os byddai'n well gennych wneud ymchwil dan do, mae gennym gyfleoedd lawer ar gyfer gwirfoddoli. Cewch ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd a dysgu rhagor am eich treftadaeth.

Darganfyddwch beth fu ein gwirfoddolwyr yn ei wneud yn y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol, yn ein prosiect 'Mynediad at Archaeoleg'

To find out how you can get involved

For opportunities and events associated with Arfordir - Coastal Heritage contact

outreach@ggat.org.uk