Archaeological Education

Archaeology for All

The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd

GGAT's Churches display panels on show ay St. Mary's Church, Swnasea.

Arddangosfeydd

Yn GGAT, dymunwn wella'r ddealltwriaeth o dreftadaeth gyfoethog dde-ddwyrain Cymru. Fel rhan o'r ymrwymiad hwn i ddysgu cyhoeddus, mae ein hadran ddarlunio'n cynhyrchu deunydd arddangos gwreiddiol a gwahanol ar gyfer llawer o'n prosiectau. Gwneir hyn i hybu gwaith cloddio presennol neu i ledaenu gwybodaeth am ddarganfyddiadau un o'n prosiectau.

Mae gennym amrywiaeth o arddangosfeydd presennol i'w rhoi ar fenthyg (gweler isod) a gallwn ddylunio arddangosfa benodol hefyd.

Rydym ni'n darparu arddangosfeydd i ysgolion, llyfrgelloedd a swyddfeydd y llywodraeth yn bennaf, ond gallwn eu gosod mewn mannau eraill. Gallwch weld amrywiaeth o banelau arddangos o rai o'n harddangosfeydd mwyaf diweddar isod.

Enghreifftiau

(cliciwch ar ddelwedd i'w gwneud yn fwy)

Os hoffech fenthyg arddangosfa neu os oes gennych ymholiad am ein Gwasanaethau Darlunio, cysylltwch â

Lawrlwythwch daflen yr Adran Ddarlunio

illustration@ggat.org.uk