The First World War - discover the legacy of the war in Wales

YR EFFAITH AR Y TIRWEDD

Bu effaith y rhyfel yn enfawr. Roedd yna recriwtio torfol, symudiadau a hyfforddiant i ddynion a merched drwy'r wlad. Cafodd diwydiannau eu haddasu neu eu hehangu, a bu newidiadau mewn amaethyddiaeth a choedwigaeth a gafodd effaith ddofn ar batrwm y tirwedd trefol a gwledig ledled Cymru.

Pre-War Tented camp at Porthcawl

THE IMPACT ON THE LANDSCAPE

The impact of the war was huge. There was mass recruitment, mobilisation and training of men and women across the country. Industries were adapted or expanded, and changes took place in agriculture and forestry, which profoundly affected the fabric of the urban and rural landscape across Wales.

Follow us:

Chepstow Shipyard No.1. 1919
title
#
Clwyd-Powys Archaeological Trust Dyfed Archaeological Trust Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Gwynedd Archaeological Trust Council For British Archaeology RCAHMW Cadw Cadw