The First World War - discover the legacy of the war in Wales

ARCHAEOLEG Y FFRYNT GARTREF

Mae Archaeoleg yn astudio cymdeithasau'r gorffennol drwy ddiwylliant deunyddiau. Mae hyn yn cynnwys tirweddau, adeiladau, strwythurau, gwrthgloddiau, nodweddion wedi'u claddu, arteffactau a dogfennau. Gall astudio'r gweddillion dan sylw ein helpu i ddeall beth oedd effaith y rhyfel ar fywydau beunyddiol pobl Cymru. Mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru, Cadw, a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn archwilio effaith y rhyfel ar ein tirweddau, ein hadeiladau a'n diwylliant.

Female munitions worker operating a lathe that makes brass shell casings

THE ARCHAEOLOGY OF THE HOME FRONT

Archaeology is the study of past society through material culture. This includes landscapes, buildings, structures, earthworks, buried features, artefacts and documents. Studying these remains can help us understand the impact of the war on the everyday lives of the people of Wales. The Welsh Archaeological Trusts, Cadw and the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales are all exploring the effects the war had on our landscapes, buildings and culture.

Follow us:

A regiment of soliders led by buglers marching along a street, off to train for war
title
#
Clwyd-Powys Archaeological Trust Dyfed Archaeological Trust Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Gwynedd Archaeological Trust Council For British Archaeology RCAHMW Cadw Cadw