DARPARIAETH CYMORTH GRANT CADW

Mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent Cyf yn fudiad yn y sector gwirfoddol. Gall felly dderbyn grantiau i roi cymorth wrth gyflawni nodau penodedig. Mae'r Ymddiriedolaeth bob blwyddyn yn cynnig prosiectau sy'n gymwys i dderbyn cymorth grant oddi wrth y "llais o blaid archaeoleg arbedol" a weinyddir gan Cadw, sy'n asiantaeth weithredol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Valid XHTML 1.0 Transitional